Yüksek Lisans Öğrencilerimizden Karma Sergi

ileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin “Kavram ve Biçimlendirme” ve Biçimlendirme ve Dışavurum” atölye derslerinde yer alan eserleri çevrimiçi olarak izleyiciyle buluştu. 2020-2021 Güz ve Bahar Döneminde Uzaktan Eğitim süresince devam etmiş olan derslerde, ilk Yüksek Lisans öğrencilerimiz çeşitli kavram ve teknikler aracılığıyla eser üretimlerinde bulunmuşlardır. “Kavram, Biçimlendirme ve Dışavurum” adlı sergi onlinesergi.hitit.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir. Serginin hazırlık sürecinde “Kavram ve Biçimlendirme” ve Biçimlendirme ve Dışavurum” atölye derslerini yürüten Doç. Muteber Burunsuz katkı sağlamıştır. Eserlerin oluşum sürecinde günümüz sanatsal üretimlerini destekleyecek biçimde farklı üretim tekniklerine yer verilmiştir.  Sergide yer alan eserler akrilik, yağlı boya, sulu boya, kolaj ve dijital çizim tekniklerinden oluşmaktadır. Eserlerin üretiminde kavramlardan yola çıkılarak; zengin ifade dilinin oluşmasını sağlayacak olan deneysel pratiklerde bulunulmuştur. Biçimlendirme aşamasında ise kavramlara bağlı kalarak süreklilik, çoğulluk ilkesi gözetilerek bireysel ifade ve dışavurum sürecinin gerçekleşmesine olanak tanınmıştır. Her öğrencinin bireysel olarak belirlemiş olduğu kavram ve içerikler doğrultusunda üretimler desteklenmiştir. Bu yönde sanatsal ifade dili, teknik ve malzeme seçimlerine odaklanılmıştır. Sanatsal pratiklerle birlikte dışavurumcu olasılıklar ve bu olasılıkların estetik ilişkiler çerçevesinde kurgulanması sağlanmıştır. Sergiye katkı sağlayan öğrencilerimiz arasında Bünyamin Ağbal, Gamze Topaktaş, Hakan Artık, Emel Doğanay Balkı ve Gülay Cam yer almaktadır. Farklı teknik ve uygulamaların yer aldığı sergi 30 Aralık 2021 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. Çevrimiçi sergimizi  onlinesergi.hitit.edu.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.  HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün