2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuruları

Yatay  Geçiş  Başvuru  Dönemi

16-23 Ocak 2023

Yatay  Geçiş  Başvuru  Sonuçlarının  Açıklanması

03 Şubat 2023

Yatay  Geçiş  Öğrenci  Kayıtları

06-10 Şubat


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul koşulları nelerdir?

-Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

-Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

-Genel not ortalamasının yüzlük sistemde yüksek lisans için en az 75 puan ve doktora/sanatta yeterlik için en az 80 puan veya muadili olması gerekir.

-Tez dönemine başlamış ise, öğrencinin aynı konuda çalışması önceki programındaki danışmanının yazılı onayı ile mümkündür. Aksi halde yeni bir tez konusu belirlenmesi gerekir. Her iki durumda da tez önerisi verilmeli ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmalıdır.

 

Yatay geçiş başvurusunda istenilen belgeler

1- Lisans/Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) *

2- Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi **                     

3- ALES Sonuç Belgesi

4 -Yabancı Dil Belgesi (Doktora Programları için)

5- Güncel Lisansüstü Not Durum Belgesi (Transkript)***

6- Güncel Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Disiplin Cezası Alıp-Almadığı Yazılı)         

7- Ders İçerikleri (Başvurusu kabul edildikten sonra istenecektir.)

           

* Yüksek Lisans Programları için Lisans Transkriptinin, Doktora Programları için Yüksek Lisans Transkriptinin onaylı sureti.

** Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin, Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti.

*** Almış oldukları derslerin tamamını başarmış oldukları ve genel not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans programları için en az 75, doktora programları için 80 puan ve eşdeğeri olduğunu gösteren transkript belgesi.

 

NOT: E-devletten alınan belgeler asli belge olarak kabul edilebilir.
ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.


HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün