8. Hitit Öğrenci Kongresi

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında farklı bilim dalları ve branşlarda hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulup sergileneceği 8. Hitit Öğrenci Kongresi düzenlenecektir. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kongreye ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm öğrenciler katılabilirler.

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 17 Nisan 2022

Kongre web sayfası: https://ogrencikongresi.hitit.edu.tr/


HIZLI ERİŞİM