Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonu

 

Araş. Gör Mehmet ERDOĞAN moderatörlüğünde hazırlanan bu seminerde 1. Tez konusu nasıl belirlenir? 2. Tez problematiği nasıl belirlenir? 3. Literatür araştırması nasıl yapılır? 4. Tezin yöntemi nasıl belirlenir, nasıl seçilir? 5. Etik ihlale mahal vermeden dipnot ve kaynakça nasıl düzenlenir? gibi pek çok sorulara cevap verilmiştir.

 

Araş. Gör. Mehmet ERDOĞAN moderatörlüğünde hazırlanan bu seminerde 1. Tez hazırlama sürecinde word programı daha etkin nasıl kullanılır? 2. Tez yazım kılavuzu ve şablonunda belirtilen kurallarla word programı uyumlu hale nasıl getirilir? 3. Word programında stiller nasıl oluşturulur? benzeri pek çok soruya cevap verilmiştir.

 

Araş. Gör. Mehmet ERDOĞAN moderatörlüğünde hazırlanan bu seminerde 1. Zotero programı nedir, nasıl çalışır? 2. Zotero programı word programına nasıl entegre edilir? 3. Zotero programı ile doğru ve kolay dipnot gösterimi, kaynakça sıralaması nasıl yapılır? benzeri pek çok soruya cevap verilmiştir.

 


HIZLI ERİŞİM