Tez Savunma Gün ve SaatleriTEMMUZ 2024Tez Yazarı

H**** S***** Y*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. S***** D*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Fizik

Tezin Adı

NiMnGaFe Mikro Alaşımlarının Üretimi ve Karakterizasyonu

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

01.07.2024

Saat

18:00

Yer

Fen-Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 


Tez Yazarı

S********* T*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. B**** G**

Ana Bilim/Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezin Adı

Sağlık Teknikeri Yetiştiren Programlarda Eğitim Gören Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının Değerlendirilmesi: Hitit Üniversitesi Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

01.07.2024

Saat

14:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

M******* T***

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi A**** N****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı

Tezin Adı

Türk Destanlarında Dağ Kutsalının Zaman ve Mekan Bağlamında Değerlendirilmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

01.07.2024

Saat

14:00

Yer

Fen-Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

A** T***

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi O**** A****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Tezin Adı

Parkinson Hastalığı İle İlişkili Bazı Genlerdeki Yüksek Riskli Zararlı SNP'lerin Etkilerinin İn Siliko Yöntemlerle Belirlenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

01.07.2024

Saat

13:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

G**** Y******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi  H**** Y****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bileşik Sanatlar

Tezin Adı

Kadınların Giyim Tarzlarına İlişkin Algıları

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

01.07.2024

Saat

10:30

Yer

GSTMF (Çevrim İçi)

 

 

HAZİRAN 2024


Tez Yazarı

R****** M****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Y****  Ç****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

Paranormal İnançlara Sosyolojik Bir Bakış

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

15:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz Yüze)Tez Yazarı

Ş**** C**

Tez Danışmanı

Prof. Dr. A**** A****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

İslam Felsefesinde Alegorik Dilin Kullanımı -İhvan-ı Safa Örneği-

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

15:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

E** Ö******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Y****  Ç****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Veli Görüşleri Üzerinden 4-6 Yaş Kur'an Kursu Eğitiminin Değerlendirilmesi: Çorum Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

14:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz Yüze)


Tez Yazarı

S***** Z**** B*****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Ş****  H****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

Ötenaziye İlişkin Tutumlar: Psikometrik Özellikler ve Dini Yönelim, Kişilik ve Yaşam Memnuniyeti ile Arasındaki İlişkiler

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

14:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

F***** O** H****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M**** Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki İlkokullara Yönelik Din Eğitimi Politikaları-1928 Yılı Ders Kitapları Örneğinde

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

14:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)
Tez Yazarı

E**** Ç****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. M****** E**** T****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor

Tezin Adı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde Algılanan Yönetici Desteğinin İş Tatminine Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

14:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H**** G**** K******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi E**** B**

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bileşik Sanatlar

Tezin Adı

Geometrik Şekiller İle Farklı Yeni Bir Çalgı Tasarımı Önerisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

14:00

Yer

GSTMF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

M***** S*** Ü***

Tez Danışmanı

Prof. Dr. F**** K***

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

İslam Hukukunda Zaruretin Miktarı

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

13:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz Yüze)Tez Yazarı

Y*** A***

Tez Danışmanı

Doç. Dr. S***** Ö**** S*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bankacılık ve Finans 

Tezin Adı

Sürdürülebilir Kalkınmanın Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

13:00

Yer

İİBF (Yüz yüze)Tez Yazarı

B***** S***

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi H**** Ç****** K*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İşletme 

Tezin Adı

Makine İmalat Sektöründe Geleneksel Maliyetleme Sistemine Alternatif Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemi Önerisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

11:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

Y**** Ç**** Ö******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi M******* E*** E****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Makine Mühendisliği

Tezin Adı

Kriyojenik Basınçlı Borularda Kanatçık Yapısının Hasar Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Gerilme Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

11:00

Yer

Mühendislik Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

B**** I****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Y****  Ç****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

İsmet Altıkardeş’in Din Sosyolojisine Katkıları

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

11:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz Yüze)Tez Yazarı

Ş****N** K****** M*****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M**** Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Ortaokul Öğrencilerinde Dini Kavramların Algılanmasına Yönelik Bir Değerlendirme

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)
Tez Yazarı

A** Y*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi H**** Ç****** K*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İşletme 

Tezin Adı

Kuru Çay Üretim Maliyetinin Azaltılmasında Yaş Çay Yaprağı Değer Zinciri Analizinin Etkisi ve Çay Sektöründe Bir Uygulama

Düzey

Doktora

Tarih

28.06.2024

Saat

10:00

Yer

İİBF (Yüz yüze)Tez Yazarı

İ***** H**** Ş*****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Y****  Ç****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

Din Görevlilerinde Mesleki Doyum: Kırşehir İli Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

09:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz Yüze)Tez Yazarı

Y**** E*** G****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Ö**** Ö*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Makine Mühendisliği

Tezin Adı

Artımlı Sac Şekillendirme Yöntemiyle AISI 430 Paslanmaz Çelik Sacların Şekillendirilebilirliğinin Araştırılması

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.06.2024

Saat

09:30

Yer

Mühendislik Fakültesi (Çevrim İçi)

 


Tez Yazarı

H**** İ****** G****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. R**** Ç****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bankacılık ve Finans

Tezin Adı

Hava Hızı, Sıcaklığı ve Neminin Yoğuşma Olayına Etkisinin Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

15:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

M***** O******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. F**** D****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tezin Adı

Düzensiz Göç Bağlamında İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Kavramlarının İncelemesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

14:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

S****** Y*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi A******* B******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

Hans-Georg Gadamer’in Dil Felsefesi: Logos ve Verbum’un Hermenötik Değeri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

14:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)


 

Tez Yazarı

M***** K********

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M**** Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Çocuğun Manevi Gelişim ve Eğitiminde Ailenin Rolü

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

11:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

Ö**** U**** K******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. E**** S**** B****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bankacılık ve Finanas

Tezin Adı

BİST Endeksleri İle Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

11:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

M******* G*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi O****  G*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatlar 

Tezin Adı

Yeni Camii Çeşme Yazılarının Anatomik Değerlendirilmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

11:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

B**** M*** Ç*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ş**** Y****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezin Adı

Elektrik Dağıtım Sektöründe Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımların İş Kazalarına Etkisinin İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

10:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

T**** Ü*** Ç******

Tez Danışmanı

Doç.Dr. H**** Y****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Fethinden Osmanlı’ya Çorum

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

D***** A*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. E*** D****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Adli Bilimler

Tezin Adı

Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Çorum Şehrinin Kentsel Güvenlik İmajının Belirlenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

27.06.2024

Saat

09:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

S*** Ç****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ş**** Y****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezin Adı

Bir Akaryakıt İstasyonundaki Faaliyetlerin Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri İle Karşılaştırılması

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

15:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H******* A***

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Ç**** K*** C*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İşletme

Tezin Adı

Finansal Okuryazarlık ve Sosyal Medyanın Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Bir Uygulama

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

15:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H***** C** Ö*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Ç**** K*** C*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İşletme

Tezin Adı

Altman Z-skor Analizine Göre Finansal Başarısızlık ve İflas Tahmini: BİST KOBİ Sanayi Endeksinde Örnek Bir Uygulama

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

14:30

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

Y**** G*** Ç****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr.Üyesi E***** E******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tezin Adı

Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Krizlerde Irkçı Milliyetçiliğin Yükselişi-Almanya Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

14:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

E****** K****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. E**** D*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Antrenörlük Eğitimi

Tezin Adı

Genç Haltercilerin Solunum Kas Kuvvetlerinin Farklı Branşlardaki Sporcularla Karşılaştırılması

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

14:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

L**** T*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi G** Y****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Antrenörlük Eğitimi

Tezin Adı

Goalball Antrenörlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

13:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

E** K******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Z**** G***** E**

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Abbasiler Dönemi Doğal Afetler ve Siyasete Etkileri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

11:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz yüze)Tez Yazarı

H***** Y*******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi B**** Y*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Temel islam Bilimleri 

Tezin Adı

Nehcü’l Belâğa’nın Alevi Yazılı Kaynaklarındaki Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

F**** A****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. N**** K******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Alevi-Bektaşi Geleneğinde Pir Sultan Abdal Şiirleri Ve Bestelenmiş Deyişlerinin Müziksel Analizi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz yüze)Tez Yazarı

İ***** Ü******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ş****Y****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezin Adı

Tünel Kalıp Sistemlerindeki Çalışmaların Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri İle Karşılaştırılması: Erzincan İli Şantiye Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

26.06.2024

Saat

10:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H**** S****** Ö*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ç***** K******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Anadolu Türk Halı Sanatında Mucur Halıları: Motif ve Kompozisyon Özellikleri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

25.06.2024

Saat

15:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi )Tez Yazarı

B*** S*** Y*******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ç***** K******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Çorum’un Mecitözü İlçesi ve Köylerinde Yer Alan Camilerin Mimari ve Süsleme Özellikleri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

25.06.2024

Saat

14:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

S******* Ç*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. M****** Ç****** 

Ana Bilim/Bilim Dalı

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Tezin Adı

Meritokrasi ve Vizyoner Liderlik Algısının Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumunda Bir Uygulama

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

25.06.2024

Saat

14.00

Yer

Sağlık Bilimleri ( Çevrim İçi )Tez Yazarı

S****** B*****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ç***** K******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Çorum Müze Müdürlüğü Kolleksiyonunda Yer Alan Selçuklu Dönemi Madeni Eserleri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

25.06.2024

Saat

13:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

C**** K***

Tez Danışmanı

Doç. Dr. S*** K****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik

Tezin Adı

Realist İttifak Teorileri Bakış Açısından Doğu Akdeniz Meselesine Yönelik Türk Dış Politikasının Analizi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

25.06.2024

Saat

13:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

Ç***** G****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. G**** D***********

Ana Bilim/Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor 

Tezin Adı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Serbest Zaman Doyum ve Sosyal Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

25.06.2024

Saat

13:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)

 


Tez Yazarı

S**** D****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Y***** U*** K****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor

Tezin Adı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Görev Yapan Antrenörlerin Nomofobi, İnternet Bağımlılığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi (Çorum İli Örneği)

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

24.06.2024

Saat

14:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H**** D*******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. A**** K**

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

Sosyal Medyada Yer Alan Dini İçeriklerin Ortaöğretim Düzeyi Öğrencilerine Etkileri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

24.06.2024

Saat

14:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

S**** O*****

Tez Danışmanı

Dr.Öğr. Üyesi F**** E****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bileşik Sanatlar 

Tezin Adı

Kişisel Anlatılar Bağlamında Portre ve İfade

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

24.06.2024

Saat

13:30

Yer

GTMSF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

L***** Ş*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. F**** M*****Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri

Tezin Adı

Hiyel Meselesi ve Hadis Edebiyatındaki Yeri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

24.06.2024

Saat

10:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Yüz Yüze)Tez Yazarı

S*** B*********

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi M***** A** B*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Tarih

Tezin Adı

18. Yüzyılda Kıbrıs’ta Muhassıl Olmanın Bedeli: Muhassıl Abdülbaki Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

24.06.2024

Saat

10:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H***** T***

Tez Danışmanı

Prof. Dr. A** K*********

Ana Bilim/Bilim Dalı

Makine Mühendisliği

Tezin Adı

Hava Hızı, Sıcaklığı ve Neminin Yoğuşma Olayına Etkisinin Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Düzey

Doktora

Tarih

24.06.2024

Saat

10:00

Yer

Mühendislik Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

A***** G******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi A**** T****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri

Tezin Adı

Arap Dilinde İsim ve Fiillerin Tasrifinde Şâz Kullanımlar

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

21.06.2024

Saat

10:30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

P**** K**

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi B**** S*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

İktisat

Tezin Adı

OECD Ülkelerinde Sağlık Sektörünün İncelenmesi ve Sağlığın Beşeri Sermayeye Etkisinin Ekonomik Büyümedeki Rolü

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

14.06.2024

Saat

14:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)

 


Tez Yazarı

G**** A******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. E**** Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Antrenörlük Eğitimi

Tezin Adı

Yüzme ve Bilişsel Gelişim Egzersizlerinin Çocukların Fiziksel ve Motor Becerileri Üzerine Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

13.06.2024

Saat

15:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze)

 


Tez Yazarı

G**** D****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. E**** Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Antrenörlük Eğitimi

Tezin Adı

Yüzme Egzersizinin Eklem Hareket Açıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

13.06.2024

Saat

14:00

Yer

Spor Bilimleri Fakültesi (Yüz yüze)Tez Yazarı

T*** Y****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi E*** B*** K******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Münevver Ayaşlı’ nın Eserlerinde Değişen Toplum ve Dindarlık

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

13.06.2024

Saat

13.00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi )

 

 

Tez Yazarı

R**** G*****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. A********* A****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Tezin Adı

Bakır ve Pirincin Korozyonuna Polipirol Kaplamanın Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

12.06.2024

Saat

14:00

Yer

Mühendislik Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

D**** A******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. M******  B*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bileşik Sanatlar

Tezin Adı

Rastlantısallık ve Belirsizlik Kavramlarının Mark Rothko Eserlerindeki Yeri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

12.06.2024

Saat

13:00

Yer

GSTMF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

Ö****  C******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. M******  B*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bileşik Sanatlar

Tezin Adı

Türk Resminde Toplumsal Gerçekcilik Bağlamında Çocuk Portrelerinin İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

12.06.2024

Saat

11:00

Yer

GSTMF (Çevrim İçi)Tez Yazarı

E****  P******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. M******  B*******

Ana Bilim/Bilim Dalı

Bileşik Sanatlar

Tezin Adı

Lirik Soyut Sanatta Biçim, Renk ve Doku İlişkileri Üzerine Çözümlemeler

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

12.06.2024

Saat

10:00

Yer

GSTMF (Çevrim İçi)

  

 

Tez Yazarı

M**** B******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Ö*** D***

Ana Bilim/Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri

Tezin Adı

Maturidi’nin Te’vilatü’l Kur’an’ında İşarî Tefsirin İmkanı

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

12.06.2024

Saat

10.00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

A*** T***** K***

Tez Danışmanı

Prof.. Dr. M***** A*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Gazneli Mahmut’un Askeri Seferleri

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

12.06.2024

Saat

10.00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

M******* T****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Ö*** D***

Ana Bilim/Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri 

Tezin Adı

İlk Dönem Tefsir Faaliyetlerinde Etkileşim: Süfyan es-Sevri Tefsirinde Mücahid b.Cebr Rivayetlerinin Tahlili

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

11.06.2024

Saat

14.00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

A**** M**** A*******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M****** B****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezin Adı

Hristiyan Teolojisinde Yılan Mitosu

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

11.06.2024

Saat

12:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H***** T** Ç****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi S*** D***

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları 

Tezin Adı

Azerbaycan’daki Dini Musiki

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

11.06.2024

Saat

12.00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

A**** İ*

Tez Danışmanı

Prof. Dr. S****** G****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri 

Tezin Adı

Kur’ancılık Düşüncesinin Türkiye’deki Yansımaları

Düzey

Doktora

Tarih

11.06.2024

Saat

11.00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

H***** E***

Tez Danışmanı

Prof. Dr. N***** B********* D****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Hemşirelik

Tezin Adı

Riskli Gebelik tanısı Almış Kadınlarda Risk Algısı ve Etkileyen Faktörler

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

11.06.2024

Saat

11:00

Yer

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)Tez Yazarı

R****** Ö*

Tez Danışmanı

Doç. Dr. H**** S**** A**** D*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri  

Tezin Adı

Feminist Düşüncenin Yahudilikte Kadının Rolüne Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

11.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

G****  Ö*******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. N*****  B********** D****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Hemşirelik

Tezin Adı

Geriatrik Yaş Gurubundaki Kadınların Jinekolojik Kanserler ve Taramalarına Yönelik Farkındalıkları

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

11.06.2024

Saat

10:00

Yer

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)

 

  

Tez Yazarı

Z******  T*****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M****** B****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri  

Tezin Adı

Tertullian'ın Hayatı ve Eskatolojisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

10.06.2024

Saat

12:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)


 

 

Tez Yazarı

Ü*** G***** K******

Tez Danışmanı

Doç. Dr. H**** S**** A**** D*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri  

Tezin Adı

Yahudi İnancında Cenaze ve Yas Uygulamaları

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

10.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

A**** O***

Tez Danışmanı

Prof. Dr. B**** C****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezin Adı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Algı Düzeylerinin Belirlenmesi, Amasya İli Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

10.06.2024

Saat

10:00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)


 

Tez Yazarı

M****  K******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M****** B****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri  Anabilim Dalı

Tezin Adı

Japon Mitolojisinde İzanagi ve İzanami’nin Aile Yapısı Üzerine Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

10.06.2024

Saat

14:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

E*** K*****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. D**** Y***** K****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Hemşirelik

Tezin Adı

40 Yaş Üstü Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının Somatizasyon Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

10.06.2024

Saat

14.00

Yer

Sağlık Bilimleri ( Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

N*****  D****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M****** C*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Barış Manço Şarkılarında Yer Alan Dini ve Manevi Unsurların Din Psikolojisi Perspektifinden İncelenmesi

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

07.06.2024

Saat

10:00

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

L***** N**** Ç****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M******* A*** Y*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İşletme

Tezin Adı

Alışveriş Merkezlerinde Çocuklara Yönelik Düzenlenen Etkinliklerin Plansız Satın Alma Üzerinde Etkisi: Çorum Örneği

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

06.06.2024

Saat

14:00

Yer

İİBF (Çevrim İçi)

 

MAYIS 2024


Tez Yazarı

A*** K******

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi M****** E*** Ç***** 

Ana Bilim/Bilim Dalı

İşletme

Tezin Adı

Uluslararası Öğrencilerin Meslek Algılarının Türk Öğrencilerle Kıyaslanması ve Nitelikli Ara Eleman Açığına Yönelik Bir Politika Önerisi

Düzey

Doktora

Tarih

31.05.2024

Saat

09.30

Yer

İİBF (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

Y**** A**** T*****

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M****** C*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı

Üniversite Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin ve Tanrı Algılarının Dini Başa Çıkma Tarzlarına Etkisi

Düzey

Doktora

Tarih

31.05.2024

Saat

09.30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

Z**** G****

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi G***** K***

Ana Bilim/Bilim Dalı

Tarih

Tezin Adı

Çerkeş Şeyhizade Halil Halid’in Türk Hakimiyeti ve İngiliz Cihangirliği Eserinin Tahlili

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.05.2024

Saat

15.00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

O**** Ö***

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi G***** K***

Ana Bilim/Bilim Dalı

Tarih

Tezin Adı

Mizancı Murad’ın Tarih-i Umumi Adlı Eserinde Dünya Tarihi Algısının Tahlili

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.05.2024

Saat

13.00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

M***** U***

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M**** D*********

Ana Bilim/Bilim Dalı

Türk Dili Ve Edebiyatı

Tezin Adı

Kıbrıs Bozkurt Gazetesinde Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları (1951-1954

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.05.2024

Saat

10.00

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

B**** I***

Tez Danışmanı

Prof. Dr. M**** D*********

Ana Bilim/Bilim Dalı

Türk Dili Ve Edebiyatı

Tezin Adı

Kıbrıs Hür Söz Gazetesinde Edebiyat ve Dil (1946-1951)

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.05.2024

Saat

11.30

Yer

Fen Edebiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 


Tez Yazarı

T**** N** K***

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi  A*** C**** G*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tezin Adı

Afet Lojistiği Kapsamında Depo Yeri Seçimi için BOCR Tabanlı ANP Yönetimi ile Bir Uygulama

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

28.05.2024

Saat

14.30

Yer

İİBF (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

A**** P****

Tez Danışmanı

Doç. Dr. N**** K*****

Ana Bilim/Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları

Tezin Adı

Cahiliyye ve İslam Dönemi (833 Yılna Kadar) Araplarda Yazı ve Kağıt

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

24.05.2024

Saat

10.30

Yer

İlahiyat Fakültesi (Çevrim İçi)

 

 

Tez Yazarı

Y***** T******

Tez Danışmanı

Prof. Dr. S**** Ö***** A***

Ana Bilim/Bilim Dalı

Hemşirelik

Tezin Adı

Yenidoğan Taramalarında Anne Bilgi Düzeyi ve Tutumları

Düzey

Yüksek Lisans (Tezli)

Tarih

23.05.2024

Saat

10.30

Yer

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Çevrim İçi)

HIZLI ERİŞİM