Tarihçe

23 Ekim 2020 tarih ve 31283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3119 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üniversitemiz bünyesinde eğitim vermekte olan Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ismi altında birleştirilmiştir. 


Kapatılan birimlerin tarihçeleri: 


Sosyal Bilimleri Enstitüsü;

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Ek 8. Maddesi ile kurulan Hitit Üniversitesi kuruluş yasasında yer alarak Sosyal Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulmuştur.  

İşletme Bölümüne alınan 15 öğrenci ile 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir.


Fen Bilimleri Enstitüsü;

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5467 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un Ek 8. Maddesi ile kurulan Hitit Üniversitesi kuruluş yasasında yer alarak Fen Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulmuştur. Biyoloji Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programlarına alınan 24 öğrenci ile 2009-2010 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü;

Enstitü, 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi ve 2547 Sayılı YÖK Teşkilatı Kanununun Ek 66’ncı maddesi ile kurulmuştur.  Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Yüksek Lisans programı, 2016-2017 güz yarıyılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün