Sıkça Sorulan Sorular

-- Yüksek lisans ve doktora programlarına kabuledilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleriyüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ilelisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındakiyükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programıadayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programıuygulanabilir.

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunludersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinyerine geçmez. Doktorada öğrenci, bilimsel hazırlığı tamamlamadan doktoraprogramından ders alamaz. Ancak yüksek lisans programlarında, bilimsel hazırlıkprogramındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi uygunsa bilimsel hazırlıkderslerinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi veEnstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler dealabilir.

Lisans programlarından alınacak dersler içinbilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılısayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senatotarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre ençok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönemizinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencininilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktoraprogramı sürelerine dâhil edilmez.


HIZLI ERİŞİM