formlar 10.05.2022
BELGE İSTEK VE BAŞVURU FORMLARI

Süreç

Yasal Dayanak

EE-LEE-FR-001 Genel Amaçlı Dilekçe ( İndir )

Belge doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

 

EE-LEE-FR-002 Öğrenci Belgesi Talep Formu ( İndir )

Belge doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

 

EE-LEE-FR-003 Transkript Belgesi Talep Formu ( İndir )

Belge doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

 

EE-LEE-FR-004 Yatay Geçiş Formu ( İndir )

Belge doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

 

DERS FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-005 Ders Kayıt Formu ( İndir )

Öğrenci Otomasyonu Sisteminin çalışmadığı durumlarda öğrenci tarafından doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

 

EE-LEE-FR-006 Ders Saydırma İşlem Formu ( İndir )

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 34/6

EE-LEE-FR-007 Mazeret Sınavı Başvuru Formu ( İndir )

Sadece ara sınava giremeyen öğrenci tarafından doldurulup Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Uygulama Yönergesi 26/1

EE-LEE-FR-008 Seminer Dersi Değerlendirme Formu ( İndir )

Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olan seminer raporu ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Öğretim elemanı tarafından not girişi yapılamaması durumunda Enstitü Müdürlüğü not girişi yapabilir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi 24/1

EE-LEE-FR-009 Seminer Yoklama Tutanağı ( İndir )

Dinleyicilerin seminer sunumuna katılması durumunda Seminer Dersi değerlendirme Formu ile Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi 24/1

ASKERLİK İŞLEMLERİ FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-010 Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu ( İndir )

Yeni kayıt yaptıran öğrenci tarafından doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Askeralma Yönetmeliği

EE-LEE-FR-011 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talep Formu ( İndir )

Tecil işlemini iptal ettirmek isteyen öğrenci tarafından doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Askeralma Yönetmeliği

KAYIT DONDURMA VE SİLME FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-012 Kayıt Dondurma Talep Formu ( İndir )

Kayıt dondurma yapabilmesi için ders seçiminin yapılarak en geç dönem başlangıcı itibariyle (1 ay içerisinde) Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi 40/1,2,3,4,6

EE-LEE-FR-013 Kayıt Sildirme Formu ( İndir )

Belgede yer alan kısımlar tamamlanarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi 41/1

EE-LEE-FR-014 Ek Süre Talep Dilekçesi ( İndir )

Belge doldurularak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

 

DANIŞMANLIK FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-015 Öğrenci Danışman Tercih Formu ( İndir )

Yeni kayıt yaptıran veya danışman ataması gerçekleşmeyen öğrenciler en geç 1. Yarıyıl sonuna kadar (bilimsel hazırlık sınıfı hariç) formu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi 30/1,2

EE-LEE-FR-016 Danışman Değişikliği İkinci Danışman Atama Formu ( İndir )

Mevzuat gereği değişiklik veya atama olması durumunda form doldurularak anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi 31,32/1,2,3,4,5,6,7

TEZ BAŞLANĞIÇ FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-032 Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu ( İndir )

Derslerini en geç 4 yarıyıl içerisinde tamamlayan öğrenci, Akademik Takvimde belirlenen süre içeresinde formu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi Madde 25

EE-LEE-FR-033 Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Formu ( İndir )

Derslerini en geç 4 yarıyıl içerisinde tamamlayan öğrenci, Akademik Takvimde belirlenen süre içeresinde formu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

EE-LEE-FR-034 Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Formu ( İndir )

Tez Önerisi kabul edilen öğrenci tezinin genel çerçevesi aynı kalmak kaydıyla formu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞLATMA FORMLARI

 

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 15/ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi Madde 37,38

EE-LEE-FR-035 Tezli Yüksek Lisans Savunma Öncesi Danışmana Tez Teslim Formu ( İndir )

Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Süreci Başlatma İş Akışı ( İndir )

EE-LEE-FR-036 Tezli Yüksek Lisans Savunma Jürisi Atama Formu ( İndir )

SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-037 Tezli Yüksek Lisans Ön İnceleme ve Değerlendirme Formu ( İndir )

Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Öncesi İş Akışı ( İndir )

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 15/ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi Madde 38

EE-LEE-FR-038 Tezli Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağı ( İndir )

SAVUNMA SINAVI FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-039 Tezli Yüksek Lisans Tez Kişisel Değerlendirme Formu ( İndir )

Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı ( İndir )

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 15/ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi Madde 38

EE-LEE-FR-040 Tezli Yüksek Lisans Savunma Sınavı Tutanak Formu ( İndir )

EE-LEE-FR-041 Tezli Yüksek Lisans Sınav Esnasında Tez Başlığı Değişiklik Formu ( İndir )

MEZUNİYET FORMLARI

 

 

EE-LEE-FR-017 Mezuniyet Formu ( İndir )

Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akışı ( İndir )

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi Madde 38,8

EE-LEE-FR-042 10-2 Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Onay ( İndir )


HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün