Enstitü Müdürünün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

23 Ekim 2020 tarih ve 31283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre 2006 yılından beri Hitit Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yerine Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Böylece üç enstitünün Anabilim dalları ve programları yeni kurulan Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim enstitüsünün çatısı altında birleştirilmiştir.

Bu doğrultuda Üniversitemizin stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak mevcut enstitülerin birleştirilmesiyle kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, evrensel nitelikte, çağın gereklerine uygun bilgi üretmek, yerel ölçekteki toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara göre bu bilgiyi kullanmak, katılımcı, etik, paylaşımcı ve milli hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirerek uluslararası kalite standartlarında eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Bu anlayışla Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün temel amacı, dünyada ve Türkiye’de her kurum ve kuruluşta görev alabilecek kariyerde ve vasıfta uzmanların yetişmesine destek olmak, gelişmiş ülkelerin tanıdığı yüksek lisans ve doktora programlarıyla eş değer düzeyde mezunlar verebilmektir.

Bu gün Enstitümüz bünyesinde sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimlerinin hemen hemen tüm alanlarından oluşan otuzun üzerinde anabilim dalı ve altmışın üzerinde program aktif olarak eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni programlar ve özellikle disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programları açılması çalışmaları devam etmektedir. 

 

Sevgili öğrenciler ve öğrenci adayları,

Zengin akademik kadrosu, program çeşitliliği, seçmeli dersler, farklı uzmanlık alanları ve Hitit Üniversitesi farkıyla; yeni kariyeriniz alanınızda uzmanlık, üst yöneticilik ve akademisyenlik olsun. Bizimle aynı vizyonu paylaşan, yenilikçi ve hedefleri olan öğrenci adaylarını Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ailesine katılmaya davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Osman ÇUBUK

Enstitü Müdürü


HIZLI ERİŞİM